70s Key Denim. 501 style fit. 32/33 9” leg opening
70s Key Denim. 501 style fit. 32/33 9” leg opening
70s Key Denim. 501 style fit. 32/33 9” leg opening
70s Key Denim. 501 style fit. 32/33 9” leg opening
70s Key Denim. 501 style fit. 32/33 9” leg opening
70s Key Denim. 501 style fit. 32/33 9” leg opening
70s Key Denim. 501 style fit. 32/33 9” leg opening

70s Key Denim. 501 style fit. 32/33 9” leg opening

Regular price $110 Unit price  per 

well worn

70s Key Denim. 501 style fit. 32/33 9” leg opening
70s Key Denim. 501 style fit. 32/33 9” leg opening
70s Key Denim. 501 style fit. 32/33 9” leg opening
70s Key Denim. 501 style fit. 32/33 9” leg opening
70s Key Denim. 501 style fit. 32/33 9” leg opening