50s Military khaki shirt. medium
50s Military khaki shirt. medium
50s Military khaki shirt. medium
50s Military khaki shirt. medium
50s Military khaki shirt. medium
50s Military khaki shirt. medium

50s Military khaki shirt. medium

Regular price $40 Unit price  per 

Great condition 

50s Military khaki shirt. medium
50s Military khaki shirt. medium
50s Military khaki shirt. medium
50s Military khaki shirt. medium